Programovací jazyk C++

C++ Programovací jazyk C++ je jazyk vyššej úrovne. Vyvinul ho Bjarne Stroustrup ako rozšírenie jazyka C (používali pracovný názov „C s triedami“ ). V roku 1998 bol ratifikovaný Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO) a neformálne sa označuje ako C++98. Ostatná ISO norma pochádza z roku 2014 ( C++14). C++ rozširuje jazyk C […]

Palma

C, C++, Java, Pascal0 Súťaž PALMA (Programovanie Algoritmy Matematika) je súťažou v programovaní pre stredoškolákov. Súťažiaci v dvojčlenných tímoch riešia úlohy v jazyku Pascal, C, C++ alebo Java.

Olympiáda v informatike

C++, Java, PHP, Všeobecný0 Olympiáda v informatike (OI) je určená žiakom stredných škôl a osemročných gymnázií. Najlepší študenti z celoštátneho kola postupujú na Medzinárodnú informatickú olympiádu (IOI) a na Stredoeurópsku informatickú olympiádu (CEOI).