Digitálna budúcnosť

​Bezpečnosť údajov na internetových a sociálnych sieťach

Vieme, kde všade sa naše údaje nachádzajú? V akom rozsahu, na ako dlho a kto každý k nim má prístup? Je ochrana našich osobných údajov dostatočná?

Požiadali sme o grant v rámci projektu Nadácie Orange

Lektorky:

Mgr. Petra Bertová Polovková

Mgr. Ing. Daniela Bérešová

Inšpirujeme sa od expertov:

Mgr. Barbora Okruhľanská – je spoluautorkou projektu mediálnej výchovy rodičov.

Ondrej Kubovič – odborník na digitálnu bezpečnosť