Vzdelávanie učiteľov

Vitajte na našej vzdelávacej platforme pre učiteľov stredných škôl a gymnázií v oblasti informatiky!

Informatika sa stala nenahraditeľnou súčasťou modernej vzdelávacej oblasti a my sme tu, aby sme vám pomohli obohatiť vaše pedagogické zručnosti a inšpirovali vás k novým spôsobom vyučovania. Naša platforma je zameraná na poskytovanie prístupu k inovačným metódam, špecializovaným znalostiam a neustálemu aktualizačnému vzdelávaniu, aby ste mohli učiť nasledujúcu generáciu študentov s dôverou a kompetenciou.
!!! Ešte NIE sme akreditovaní MŠVVaŠ SR v profesijnom vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ a SŠ. !!!

Čo ponúkame

Inovačné vzdelávanie: Naše inovačné vzdelávanie vám pomôže objaviť nové spôsoby integrovať informatiku do učebných plánov a zvýšiť motiváciu a angažovanosť vašich žiakov. S našimi kurzami budete mať prístup k najnovším trendom v oblasti informatiky.

Špecializačné vzdelávanie: Ak túžite stať sa odborníkom v konkrétnych oblastiach informatiky, naše špecializačné kurzy vám pomôžu dosiahnuť váš cieľ. Získate hlbšie znalosti a praktické skúsenosti, ktoré vám umožnia vyniknúť vo vašom odbore.

Aktualizačné vzdelávanie: S rýchlym vývojom technológií je dôležité byť stále informovaný o najnovších udalostiach v oblasti informatiky. Naše aktualizačné kurzy vám umožnia udržiavať vaše znalosti aktuálne a prispôsobiť sa meniacim sa potrebám študentov.

Prihláste sa k našim kurzom a prejdite našimi profesionálnymi programami, ktoré sú vedené skúsenými odborníkmi v oblasti informatiky. Spolu môžeme transformovať spôsob, ako učíme a prispôsobiť ho 21. storočiu.

Kurzy

Inovačné vzdelávanie: Kurz: „Výučba informatiky cez projekty a tvorivé programovanie“

 • Dĺžka kurzu: 6 týždňov
 • Počet účastníkov: Obmedzený na 20 učiteľov pre optimálne zapojenie a interakciu
 • Spôsob výučby: Online prednášky, praktické cvičenia, projektové práce a diskusie
 • Certifikát: Po úspešnom dokončení kurzu budú učitelia ocenení certifikátom o absolvovaní.

Špecializačné vzdelávanie: Kurz: „Umelá inteligencia a strojové učenie v školách“

 • Dĺžka kurzu: 8 týždňov
 • Počet účastníkov: Obmedzený na 15 učiteľov, aby sa zabezpečila individuálna pozornosť
 • Spôsob výučby: Kombinácia online prednášok, prípadových štúdií a praktických cvičení
 • Projekt: Účastníci budú mať možnosť vytvoriť vlastný projekt v oblasti umelej inteligencie
 • Certifikát: Absolventi získajú certifikát o špecializácii v umelej inteligencii.

Aktualizačné vzdelávanie: Kurz: „Kybernetická bezpečnosť a digitálna etika: Najnovšie trendy a výzvy“

 • Dĺžka kurzu: 4 týždne
 • Počet účastníkov: Otvorený pre všetkých učiteľov s obmedzenými miestami
 • Spôsob výučby: Online prednášky, interaktívne diskusie a príklady z reálneho sveta
 • Hodnotenie: Účastníci budú hodnotení na základe záverečného projektu a testu o kybernetickej bezpečnosti
 • Certifikát: Po úspešnom dokončení budú učitelia ocenení certifikátom o absolventovi kurzu.