Vzdelávanie učiteľov

Vitajte na našej vzdelávacej platforme pre učiteľov stredných škôl a gymnázií v oblasti informatiky!

Informatika sa stala nenahraditeľnou súčasťou modernej vzdelávacej oblasti a my sme tu, aby sme vám pomohli obohatiť vaše pedagogické zručnosti a inšpirovali vás k novým spôsobom vyučovania. Naša platforma je zameraná na poskytovanie prístupu k inovačným metódam, aby ste mohli učiť nasledujúcu generáciu študentov s dôverou a kompetenciou.

!!! Ešte NIE sme akreditovaní MŠVVaŠ SR v profesijnom vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ a SŠ. Čakáme na registráciu !!!

Čo ponúkame

Inovačné vzdelávanie: Naše inovačné vzdelávanie vám pomôže objaviť nové spôsoby integrovať informatiku do učebných plánov a zvýšiť motiváciu a angažovanosť vašich žiakov.

Vzdelávanie je určené učiteľkám a učiteľom základných aj stredných škôl, ktorí si takto môžu prilepšiť 3 % k platu za profesijný rozvoj. Prebiehať bude online, formou videolekcií a online stretnutí.

Prihláste sa k našim kurzom a prejdite našimi profesionálnymi programami, ktoré sú vedené skúsenými odborníkmi v oblasti informatiky. Spolu môžeme transformovať spôsob, ako učíme a prispôsobiť ho 21. storočiu.

Kurzy

Bezpečnosť údajov na internetových sieťach

 • Dĺžka kurzu: 6 týždňov
 • Počet účastníkov: Obmedzený na 20 učiteľov pre optimálne zapojenie a interakciu
 • Spôsob výučby: Online prednášky, praktické cvičenia, projektové práce a diskusie
 • Certifikát: Po úspešnom dokončení kurzu budú učitelia ocenení certifikátom o absolvovaní.

Umelá inteligencia a strojové učenie v školách

 • Dĺžka kurzu: 8 týždňov
 • Počet účastníkov: Obmedzený na 15 učiteľov, aby sa zabezpečila individuálna pozornosť
 • Spôsob výučby: Kombinácia online prednášok, prípadových štúdií a praktických cvičení
 • Projekt: Účastníci budú mať možnosť vytvoriť vlastný projekt v oblasti umelej inteligencie
 • Certifikát: Po úspešnom dokončení budú učitelia ocenení certifikátom o absolventovi kurzu.

Kybernetická bezpečnosť a digitálna etika: Najnovšie trendy a výzvy

 • Dĺžka kurzu: 4 týždne
 • Počet účastníkov: Obmedzený na 20 učiteľov pre optimálne zapojenie a interakciu
 • Spôsob výučby: Online prednášky, interaktívne diskusie a príklady z reálneho sveta
 • Hodnotenie: Účastníci budú hodnotení na základe záverečného projektu a testu o kybernetickej bezpečnosti
 • Certifikát: Po úspešnom dokončení budú učitelia ocenení certifikátom o absolventovi kurzu.

Vyučujúci

Mgr. Petra Bertová Polovková – absolventka Falukty matematiky, fyziky a informatiky v Bratislave, programátorka a učiteľka informatiky

Mgr. Ing. Daniela Bérešová – pedagogická prax na základných školách a na strednej škole

Ing. Dušan Doliak – absolvoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave. Pracoval ako IT Services Operations Team Leader pre MV SR, a.s., tiež bol softvérový inžinier aj projektový manažér