Stolová hra Robo Rally

Všeobecný Hráči ovládajú svojich robotov pomocou kariet, ktoré určujú smer, ktorým sa robot môže pohnúť. 5 kariet vytvorí program, ktorý môžu narušiť externé faktory (ostatní hráči).

Python cup

Python Súťaž je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a 1. až 4. ročníka stredných škôl, resp. žiakov tercie až oktávy osemročných gymnázií.

JavaScript cup

Javascript Súťaž je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a 1. až 4. ročníka stredných škôl, resp. žiakov tercie až oktávy osemročných gymnázií.

Scratch cup

Scratch Súťaž je určená pre žiakov 5. až 8. ročníka ZŠ a žiakov prímy až tercie osemročných gymnázií.