Hra Život – úvod

Hra Život, po anglicky Game of Life, nie je vlastne hra, pretože ju nehrajú hráči. Je to skôr simulátor vývoja živých buniek v čase.

Hracia plocha je štvorcová mriežka zložená z niekoľkých políčok. Na týchto políčkach sú rozmiestnené živé bunky v nejakej počiatočnej konfigurácii. Tieto bunky sa nepohybujú po hracej ploche, len „žijú“ na svojom políčku, môžu sa rozmnožiť na susedné políčko, alebo umierať. Hra život takto poskytuje zaujímavé podnety na skúmanie – ako sa bude systém rozvíjať? Za akých podmienok sa bude správať tak, či onak?

Základná hracia plocha je dvojrozmerná štvorcová mriežka, ale existujú rôzne obmeny. Takisto sú dané základné pravidlá pre život, ale zvedavý programátor môže vyskúšať aj iné variácie.

Pravidlá pre rozmnožovanie:

  • Na políčku, okolo ktorého sú presne 3 bunky, narodí sa nová bunka.

Pravidlá pre umieranie:

  • Bunka, v okolí ktorej je 0 alebo len 1 bunka, zomiera na osamelosť.
  • Bunka, v okolí ktorej sú 4 až 8 buniek, zomiera na premnoženie.

Príklad č.1:

Postavme na začiatku 3 bunky do radu vedľa seba. Napríklad takto:
000
111
000

game of life
(1)

V ďalšom kroku sa narodí bunka v hornom rade v strede a v dolnom rade v strede. Zároveň prvá a tretia bunka zahynie:
010
010
010

V nasledujúcom kroku sa narodí nová bunka vľavo a vpravo, bunky hore a dole zahynú a systém vyzerá rovnako ako na začiatku.

 

game of life
(3)
game of life
(2)

Tieto „živé“ systémy sa vyvíjajú rôzne, podľa rozmiestnenia buniek na začiatku. Môžeme pozorovať, že niektoré civilizácie sa zacyklia (1). Iné zastagnujú, prestanú sa hýbať (2). Niektoré vymrú celé (3).

 

Súvisiace články:

Hra Život – variácie plochy
Hra Život – variácie rozmnožovania
Hra život v jazyku Basic