História Hello World!

Prečo každá učebnica programovacieho jazyka začína ukážkou programu Hello world?

Na to, aby sme mohli počítače ovládať, používame rôzne programy. Program je vlastne sada inštrukcií, ktoré má program vykonať.

Keď chceme vŕtať, zapneme vŕtačku do elektrickej zásuvky, stlačíme gombík a chvíľu vŕtame naprázdno do vzduchu, aby sme zistili, či vŕtačka funguje.

Nuž a to, či nám funguje počítač a či je programovacie prostredie dobre nainštalované, zistíme tak, že nám počítač povie: „Haló, som tu, žijem, som v zástrčke a ty si stlačil správny gombík!“ V princípe na to stačí, aby sa vypísali tri bodky. Alebo aby počítač vypočítal 2+2.

Keby niekto vymyslel počítač dnes, možno by vypísal na obrazovku smajlíka. Lenže počítače sa vymysleli dávno, a prvú učebnicu programovacieho jazyka napísal v roku 1972 pán Kerninghan (1). Nuž a v nej nevypisuje smajlíka, ale dve slová – hello world.

Keď sa písala druhá učebnica, tak sa tento príklad prebral. Nuž a odvtedy sa to stalo tradíciou. Pribudlo trochu zmien, ako napríklad:

  • HELLO WORLD
  • hello, world
  • Hello World
  • Hello world!

Odvtedy každý, kto píše novú učebnicu, začína privítaním sveta.

Referencie:
(1) B. W. Kernighan, A Tutorial Introduction to the Language B
( https://www.bell-labs.com/usr/dmr/www/bintro.html )