iBobor

V roku 2004 vznikla v Litve informatická súťaž Bebras – Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Hoci v každej zúčastnenej krajine prebieha súťaž trochu inak, organizátori zo všetkých krajín sa raz ročne stretnú aby vytvorili spoločnú databázu úloh pre ďalší ročník súťaže. Na Slovensku súťaž iBobor organizuje Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK a Infovek.

Súťaže sa môže zúčastniť každý žiak či žiačka základnej školy od 3. ročníka alebo žiačka či žiak ľubovoľnej strednej školy alebo osemročného gymnázia.

Súhrn:

Súťaž určená pre základoškolákov od 3. ročníka a pre stredoškolákov.
Riešenia sú formou odpovedí na otázky.
Kolá:

  1. jedno kolo – rieši sa v určený deň 40 minút

Kto sa chce zapojiť, nech navštívi stránku súťaže iBobor.