IHRA

IHRA je súťaž v tvorbe počítačových hier. Účastníci (jednotlivci a tímy) tvoria hry, ktoré odovzdajú do určeného termínu a odprezentujú na spoločnom stretnutí. IHRA je určená pre žiakov, študentov, nadšencov aj profesionálnych vývojárov. Súťaž organizuje Ústav informatiky na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach.

IHRA má pomerne voľné pravidlá bez obmedzenia času, témy alebo nástrojov, s cieľom povzbudiť ľudí aby si sadli a vytvorili niečo, čo ich zaujíma. Úlohou je vymyslieť hru a priviesť ju do hrateľného stavu. Typ hry, programovací jazyk, nástroje a obsah hry nie je obmedzený. Podmienkou je do hry tvorivo zakomponovať logo UPJŠ.

Súťaž sa koná raz ročne; hry sa odosielajú na jar a prezentujú počas Študentskej vedeckej konferencie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Súhrn:

Súťaž určená pre základoškolákov, stredoškolákov, nadšencov aj profesionálnych vývojárov.
Riešenia môžu byť v ľubovoľnom programovacom jazyku.
Kolá:

  1. domáce kolo – rieši sa do určeného dátumu, kedy sa odprezentuje

Kto sa chce zapojiť, nech navštívi stránku súťaže ics.upjs.sk/ihra