JavaScript cup

Obrázok vytvoril DALL·E

Organizátorom súťaže je Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK.

Súťaž je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a 1. až 4. ročníka stredných škôl, resp. žiakov tercie až oktávy osemročných gymnázií.

Súťaž je určená najmä žiakom, ktorí majú záujem o programovanie v jazyku JavaScript s využitím canvas v kombinácii s HTML 5 a knižnice turtle.js.

Súhrn

Súťaž určená pre základoškolákov 8.- 9. ročníka.

Súťaž trvá 90 minút a sú v nej 3 súťažné úlohy

Kto sa chce zapojiť, nech navštívi stránku súťaže JavaScript Cup

Adventný kalendár

Pred Vianocami na Vás čaká 24 veľmi zaujímavých príkladov.

Príklady z minulých rokov nájdete na stránke JavaScript Cup v časti Materiály.