KSP

 

Súťaž KSP (Korešpondenčný seminár z programovania) organizovaná občianskym združením Trojsten sídliacom na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK.

Je to súťaž v riešení algoritmických úloh, určená pre žiakov stredných škôl. Pozostáva z troch rôzne obtiažnych kategórií. Vždy v septembri a vo februári začíname odznova a môžeš sa zapojiť aj ty. Po každom polroku pozývame najúspešnejších riešiteľov na sústredenie.

Počas školského roka prebehnú dve samostatné časti súťaže: zimná a letná. Každá časť sa skladá z dvoch kôl, každé kolo obsahuje jedenásť až trinásť súťažných úloh. Najlepších riešiteľov zimnej časti pozývame na jarné sústredenie; najlepších riešiteľov letnej časti zase na to jesenné.

Súhrn:

Súťaž určená pre stredoškolákov.
Riešenia sú slovné popisy algoritmov.
Kolá:

  1. domáce kolo – rieši sa do určeného dátumu
  2. domáce kolo – rieši sa do určeného dátumu
  3. celoštátne sústredenie

Kto sa chce zapojiť, nech navštívi stránku súťaže www.ksp.sk