Olympiáda v informatike

Olympiádu v informatike (OI) vyhlasuje Ministerstvo školstva SR v spolupráci so Slovenskou informatickou spoločnosťou (odborným garantom súťaže) a Slovenskou komisiou Olympiády v informatike. Súťaž organizuje Slovenská komisia OI.

Je určená žiakom stredných škôl a osemročných gymnázií. Má dve kategórie A a B a organizuje sa v troch kolách: školské kolo, krajské kolo a celoštátne kolo. Najvyšším kolom v rámci SR je celoštátne kolo, ktoré sa organizuje v najvyššej kategórii A. Najlepší študenti z celoštátneho kola postupujú na Medzinárodnú informatickú olympiádu (IOI) a na Stredoeurópsku informatickú olympiádu (CEOI).

Súhrn:

Súťaž určená pre stredoškolákov (prípadne šikovných základoškolákov).
Riešenia v kategórii B môžu byť v ľubovoľnom programovacom jazyku.
Riešenia v kategórii A môžu byť v jednom z podporovaných jazykov (napr. C++, Pascal alebo Java).
Kolá:

  1. školské, resp. domáce kolo – riešenia sa odovzdávajú do určeného dátumu
  2. krajské kolo – rieši sa v určený deň
  3. celoštátne kolo – dvojdňové

Kto sa chce zapojiť, nech navštívi stránku súťaže Olympiáda v informatike.