Palma

Súťaž PALMA (Programovanie Algoritmy Matematika) je organizovaná Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a združením STROM. Jej cieľom je dať príležitosť všetkým, ktorí si chcú zasúťažiť, otestovať svoje schopnosti analyzovať problémy, hľadať algoritmy na ich riešenie a v neposlednom rade ich vedieť i rýchlo, efektívne a korektne naprogramovať.

Súťažia dvojčlenné tímy zo stredných škôl. Súťažiaci v tíme nemusia byť nutne z tej istej strednej školy. Súťaž tvoria dve on-line kolá a jedného finálové kolo. On-line kolá prebiehajú cez Internet, na finálové kolo bude treba cestovať, pričom na finálovom kole môže tím používať len jeden počítač.

Súhrn:

Súťaž určená pre stredoškolákov.
Riešenia môžu byť v jazyku Pascal, C, C++ alebo Java.
Kolá:

  1. on-line kolo – rieši sa v určený deň
  2. on-line kolo – rieši sa v určený deň
  3. finálové kolo – rieši sa v určený deň

Kto sa chce zapojiť, nech navštívi stránku súťaže palma.strom.sk