Porovnanie jazykov podľa používanosti vo svete

Pozrime sa na používateľnosť jednotlivých programovacích jazykov v celosvetovom meradle. Zaujímavý prehľad nám môže poskytnúť GitHub. Je to hostingová služba pre úschovu zdrojových kódov.

Git je distribuovaný systém riadenia revízií zdrojových kódov. Všetky dáta/súbory daného projektu sa uložia do jedného repozitára. Po zmene nejakého súboru si verzionovací systém pamätá predošlú verziu aj novú verziu.

No a GitHub je celosvetové verejné úložište takýchto repozitárov. V roku 2014 malo 3,4 miliónov používateľov. Zväčša ide o open-source programy, ale za poplatok je možné získať aj súkromnú úschovu. Analýzou jazykov používaných v GitHub je možné získať určitý obraz o obľúbenosti jazykov medzi vývojármi. Takáto analýza bola spravená v roku 2014 a je dostupná na stránke http://githut.info.

Vývoj počtu repozitárov pre jednotlivé jazyky v priebehu 3 rokov (2012 až 2014) je možné vidieť na nasledujúcich dvoch obrázkoch.

githut2012
Počty repozitárov ku koncu roka 2012

githut2014
Počty repozitárov ku koncu roka 2014

V článku Porovnanie jazykov z pohľadu zamestnania ponúkame inú analýzu, a to podľa dopytu medzi slovenskými zamestnávateľmi.