Triedenie Bubble sort

Triedenie Bubble sort je založený na porovnávaní dvoch susedných prvkov. Porovná prvé dva prvky, a ak je prvý väčší ako druhý, tak ich zamení. Toto robí pre každú dvojicu susedných prvkov až po koniec poľa. Potom začína odznova s prvými dvoma prvkami, až pokiaľ nie je čo zameniť. Týmto spôsobom sa menšie prvky „prebublinkujú“ na začiatok poľa, ak ideme sprava doľava (ak ideme zľava doprava, tak sa „prebublinkujú“ väčšie prvky na koniec poľa).

Tento algoritmus je veľmi neefektívny, a málo použiteľný. Napríklad, ak budeme triediť 100 prvkov, potom celkový počet porovnaní bude 10 000. Mierne lepšia varianta je Shake sort (Coctail sort), ktorý pracuje na princípe Buble sort, ale prebublávanie sa deje striedavo smerom zľava doprava a opačne. Takto modifikovaný Bubble sort zmenšuje počet porovnaní na 4950.

 
bubble sort

UKÁŽKY V PROGRAMOVACÍCH JAZYKOCH:
Python