Zoznam celoslovenských školských súťaží

Súťaže, ktorých sa môžu zúčastniť základoškoláci a stredoškoláci:

Robotické súťaže

 

Súťaže v jazyku Logo

 

Scratch cup (Náročnosť:stredná)
iBobor (Náročnosť:stredná)
IHRA (Náročnosť:stredná)

Korešpondenčné semináre z programovania

  • Prásk (Náročnosť:stredná)
  • KSP (Náročnosť:vysoká)

Olympiáda v informatike (Náročnosť:vysoká)
Palma (Náročnosť:vysoká)
ZENIT v programovaní (Náročnosť:vysoká)
ESP (Náročnosť:vysoká)
I*EARN (Náročnosť:vysoká)