Programovací jazyk Basic

Programovací jazyk Basic je jazyk vyššej úrovne. Vyvinuli ho John G. Kemeny a Thomas E. Kurtz v roku 1964. Jeho pomenovanie je skratka z anglických slov Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code, čo znamená „kódovanie pomocou univerzálnych symbolických inštrukcií pre začiatočníkov“.

Prvé počítače boli veľké sálové počítače a vedeli ich ovládať a programovať len špecializovaní odborníci. Postupne sa počítače zmenšovali, vtedy ich označovali ako mikropočítače, a tie sa postupne dostávali k širšej cieľovej skupine používateľov. Mohli byť dostupné pre vedcov a odborníkov aj z iných odborov ako matematika a fyzika. Títo ľudia však neboli špecializovaní na ovládanie takýchto zložitých strojov. Pomocou jednoduchého jazyka Basic tak získali možnosť zadávať počítaču algoritmy na spracovanie. Jazyk bol navrhnutý tak, aby umožňoval rýchle osvojenie si počítačových príkazov aj pre laikov.

Zo začiatku bolo potrebné interpreter jazyka Basic nahrať do počítača pomocou magnetofónovej pásky, neskôr sa už mikropočítače predávali s nahratým interpreterom Basicu.

Ako rástla popularita jazyka, nastal aj rozvoj počítačových hier. Šikovnejší počítačový používateľ si mohol naprogramovať vlastnú hru. Počítačové časopisy prinášali kompletné zdrojové kódy, stačilo ich prepísať do svojho mikropočítača. (Viac v článku Hra život v jazyku Basic)

Existuje mnoho dialektov, pre tento jazyk nie je definovaný štandard. Dokonca sú medzi nimi také rozdiely, že niektoré dialekty sú interpretované, niektoré kompilované.

Neskôr, s rozvojom hardvéru, bolo možné prenášať medzi počítačmi hotové programy, nemusel si ich každý používateľ prepisovať sám. Nuž a s nástupom jazyka C klesla používanosť Basicu, pretože používatelia dávali prednosť hotovým programom, ktoré naprogramovali programátori a programátori zasa dávali prednosť silnejšiemu štandardizovanému jazyku C.

Jazyk Basic sa dostal znovu do pozornosti v roku 1991, keď firma Microsoft uviedla Visual Basic. Ten zaviedli ako skriptovací jazyk pre makrá v Microsoft Exceli. Firme Microsoft sa podarilo pozdvihnúť Basic do vyššej úrovne, keď v roku 1996 publikovali VBScript a v roku 2001 publikovali Visual Basic .NET.

Hello World!

10 PRINT "Hello World!"
20 END

Ak nemáte nainštalovaný vlastný kompilátor, môžete použiť niektorý online kompilátor, napríklad