Assembler

Assembler Assemblér, skratka ASM, je programovací jazyk nižšej úrovne (low-level). Znamená to, že poskytuje len veľmi malú abstrakciu od samotného strojového kódu. Väčšinou jeden príkaz v jazyku assemblér znamená jednu strojovú inštrukciu.

Dátový typ celé číslo – príklady

C, Pascal, Všeobecný Dátový typ určitej veľkosti je schopný reprezentovať len toľko čísel, koľko mu veľkosť pamäte umožňuje. Pri pokuse pamätať si väčšie číslo dochádza k chybnej aritmetike, alebo ku strate najdbytočných bitov, voláme to pretečenie.

Hra život v jazyku Basic

Basic Zdrojový kód hry Life v jazyku Basic bol publikovaný v knihe BASIC Computer Games v roku 1978. Tu je kompletný program hry Life v jazyku Basic.

Programovací jazyk C

C Programovací jazyk C je jazyk o niečo vyššej úrovne ako Assembler. Znamená to, že poskytuje väčšiu abstrakciu od samotného strojového kódu. Pomenovanie "C" dostal, pretože mnohé vlastnosti boli odvodené od skoršieho jazyka zvaného "B".

Programovací jazyk Python

Python Programovací jazyk Python je jazyk vyššej úrovne. Zdrojový kód Pythonu (prípona .py) sa nekompiluje do strojového kódu, ale sa spúšťa interpreterom.

Programovací jazyk Basic

Basic Programovací jazyk Basic je jazyk vyššej úrovne. Vyvinuli ho John G. Kemeny a Thomas E. Kurtz v roku 1964. Jeho pomenovanie je skratka z anglických slov Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code, čo znamená „kódovanie pomocou univerzálnych symbolických inštrukcií pre začiatočníkov“.