Programovací jazyk C

kniha CProgramovací jazyk C je jazyk o niečo vyššej úrovne ako Assembler. Znamená to, že poskytuje väčšiu abstrakciu od samotného strojového kódu.

Pomenovanie „C“ dostal, pretože mnohé vlastnosti boli odvodené od skoršieho jazyka zvaného „B“. Nedá sa povedať, v ktorom roku presne vznikol, pretože sa postupne vyvíjal. V roku 1973 sa už jazyk C stal dostatočne silný na to, aby väčšina UNIXového kernelu, pôvodne napísaného v assembleri, mohla byť prepísaná do C.

Postupne sa vyvinulo viacero kompilátorov jazyka (či už open-source alebo proprietárne), ktoré sa mohli líšiť a rovnaký zdrojový kód skompilovať rôzne. V roku 1978, Brian Kernighan a Dennis Ritchie publikovali prvé vydanie knihy The C Programming Language. Táto kniha slúžila mnoho rokov ako neformálna špecifikácia jazyka. Verzia C, ktorú opisuje sa bežne nazýva „K&R C.“

V roku 1989 bola Americkým Národným Štandardizačným Inštitútom (ANSI) ratifikovaná štandardná špecifikáca C ako ANSI X3.159-1989 „Programming Language C“. Táto verzia jazyka sa bežne nazýva ANSI C. V roku 1990 bola tá istá špecifikácia ratifikovaná aj Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO) a neformálne sa označuje ako C90. Ostatná ISO norma pochádza z roku 2011 ( C11).

Hello World!
Nasledujúca ukážka je v ANSI C:

#include <stdio.h>
int main()
{
printf("Hello World!\n");
return 0;
}

Ak nemáte nainštalovaný vlastný kompilátor, môžete použiť niektorý online kompilátor, napríklad