Programovací jazyk C++

Zdroj: https://pixabay.com/

Programovací jazyk C++ je jazyk vyššej úrovne. Vyvinul ho Bjarne Stroustrup ako rozšírenie jazyka C (používali pracovný názov „C s triedami“ ). V roku 1998 bol ratifikovaný Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO) a neformálne sa označuje ako C++98. Ostatná ISO norma pochádza z roku 2014 ( C++14).

C++ rozširuje jazyk C napríklad o vlastnosti objektovo-orientovaného programovania. Prináša triedy a prácu s nimi: abstrakciu (abstraction), zapúzdrenie (encapsulation), dedenie (inheritance), polymorfizmus (polymorphism).

C++ sa vo všeobecnosti považuje za nadmnožinu jazyka C. Aj keď väčšina C kódu je skompilovateľná C++ kompilátorom, existujú výnimky, ako napríklad:

  • V jazyku C je možná implicitná konverzia z typu void* na iný smerníkový typ, v jazyku C++ nie je.
  • V jazyku C sa môže premenná volať „new“, „class“, v jazyku C++ je to rezervované slovo.

 

Hello World!

#include <iostream>
int main()
{
	std::cout << "Hello World!\n";
}

 

Ak nemáte nainštalovaný vlastný kompilátor, môžete použiť niektorý online kompilátor, napríklad