Programovací jazyk Micro:bit

BBC micro:bit je maličký hardvér spolu s vlastným softvérom vyvinutý na vyučovacie účely v školách v Spojenom kráľovstve.

Hardvér

Zariadenie bolo vyvinuté v roku 2015, je približne veľkosti kreditnej karty, obsahuje procesor a množstvo vstupných senzorov a výstupné zariadenia.

Vstupné zariadenia:

 • tlačidlo A, tlačidlo B
 • svetelný senzor
 • vlhkomer
 • teplomer
 • kompas
 • akcelerometer (meradlo zrýchlenia)
 • magnetometer
 • rotácia
 • časomer
 • hlasitosť zvuku (verzia 2)
 • dotykový senzor (verzia 2)

Výstupné zariadenia:

 • 5×5 led diódy
 • zvukový výstup

Vstupno/výstupné:

 • tri kruhové konektory (plus jeden napájací a jeden uzemňovací), ktoré sa používajú pomocou krokosvoriek

Softvér

Sú tri oficiálne editory kódu a sú dostupné len online:

Je niekoľko ďaších editorov v rôznych jazykoch, pozrite Wikipediu

Zariadenie sa po pripojení k počítaču zobrazí ako jednotka USB a kód možno nahrať skopírovaním súboru *.hex

Je možné aj spárovať zariadenia, ale neodporúčame to, pretože to často nefunguje.

Tutoriály

Po slovensky: https://www.ucimeshardverom.sk/materialy/microbit_makecode/

Po anglicky: https://microbit.org/get-started/getting-started/introduction/

Hello world!

makecode_hello