Python cup

Organizátorom súťaže je Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK.

Súťaž je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a 1. až 4. ročníka stredných škôl, resp. žiakov tercie až oktávy osemročných gymnázií.

Súťaž je určená najmä žiakom, ktorí majú záujem o programovanie v jazyku Python s využitím jeho grafických možností výhradne iba pomocou modulov turtle a tkinter.

Súťaž trvá 90 minút a sú v nej 3 súťažné úlohy:

  • Prvá úloha je venovaná kresleniu obrázkov pomocou objektu Turtle z modulu turtle a definovaniu vlastných funkcií s viacerými parametrami.
  • V druhej úlohe treba pomocou kreslenia a presúvania objektov (modul tkinter) naprogramovať animáciu nejakého objektu, ktorá je doplnená jednoduchým programom. Program umožní väčšiu variabilnosť animácie. V programe využijeme cyklus na posúvanie alebo zmenu obrázkov.
  • Tretia úloha je zameraná na vytvorenie komplexného programu – väčšinou jednoduchej hry, v ktorej budeme využívať klikanie do grafickej plochy, resp. posúvanie obrázkov (objektov v tkinter) pomocou klávesov.

Kto sa chce zapojiť, nech navštívi stránku súťaže Python Cup

Adventný kalendár

Pred Vianocami na Vás čaká 24 veľmi zaujímavých príkladov.

Príklady z minulých rokov nájdete na stránke Python Cup v časti Materiály.