Python cup

Python Súťaž je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a 1. až 4. ročníka stredných škôl, resp. žiakov tercie až oktávy osemročných gymnázií.

Funkcia range() v Pythone

Python V tomto článku sa pozrieme na to, ako používať funkciu range() a dokonca si ukážeme, ako vytvoriť vlastnú verziu tejto funkcie.

Programovací jazyk Python

Python Programovací jazyk Python je jazyk vyššej úrovne. Zdrojový kód Pythonu (prípona .py) sa nekompiluje do strojového kódu, ale sa spúšťa interpreterom.