Scratch cup

Organizátorom súťaže je Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK.

Súťaž je určená pre žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ a žiakov prímy až kvarty osemročných gymnázií.

Súťaž je určená najmä žiakom, ktorí majú záujem o programovanie. Veríme však, že prvé dve súťažné úlohy dokážu vyriešiť aj žiaci, ktorí absolvujú iba povinný predmet informatika v rozsahu danom Štátnym vzdelávacím programom pre ISCED2.

Súhrn

Súťaž určená pre základoškolákov 5.- 9. ročníka.
Riešenia sú v jazyku Scratch.
Kolá:

  1. školské kolo – rieši sa v určený deň 90 minút

Kto sa chce zapojiť, nech navštívi stránku súťaže Scratch Cup

Adventný kalendár

Pred Vianocami na Vás čaká 24 veľmi zaujímavých príkladov.

Príklady z minulých rokov nájdete na stránke Scratch Cup v záložke Materiály.