Scratch cup

Scratch Súťaž je určená pre žiakov 5. až 8. ročníka ZŠ a žiakov prímy až tercie osemročných gymnázií.