Prehľad programovacích jazykov

Assembler

Assembler, skratka ASM, je programovací jazyk nižšej úrovne (low-level). Znamená to, že poskytuje len veľmi malú abstrakciu od samotného strojového kódu. Väčšinou jeden príkaz v jazyku assembler znamená jednu strojovú inštrukciu. Viac >

C

Programovací jazyk C je jazyk o niečo vyššej úrovne ako Assembler. Znamená to, že poskytuje väčšiu abstrakciu od samotného strojového kódu. Pomenovanie „C“ dostal, pretože mnohé vlastnosti boli odvodené od skoršieho jazyka zvaného „B“. Viac >

C++

Programovací jazyk C++ je jazyk vyššej úrovne. Vyvinul sa ako rozšírenie jazyka C (používal sa pracovný názov “C s triedami” ). C++ rozširuje jazyk C napríklad o vlastnosti objektovo-orientovaného programovania. Viac >

C#

C# je nový programovací jazyk od Mikrosoftu. C# je odvodený z C++, ale podobá a na Javu a taktiež má niečo z Delphi. Snáď hlavným podnetom pre jeho vznik bol príchod .NET platformy (a konkurencia Javy).

Java

Java je objektovo orientovaný programovací jazyk vytvorený firmou Sun Microsystems. Hlavnou výhodou Javy je jej platformová nezávislosť a bezpečnosť. Pozor, na rozdiel od JavaScriptu je Java kompilovaný jazyk.

JavaScript

JavaScript je objektovo orientovaný programovací jazyk, ktorý patrí medzi najčastejšie využívané skriptovacie jazyky na strane klienta. Využíva sa najmä na kontrolu údajov z dotazníkov, či na zvýšenie interaktivity stránok.

PHP php-logo-svg

PHP je výkonný objektovo orientovaný skriptovací jazyk používaný na strane servera. Programy jazyka PHP sa vpisujú priamo do HTML kódu. PHP sa využíva na generovanie dynamických HTML stránok. Jeho nespornou výhodou je jednoduchá syntax podobná programovaciemu jazyku C, ako aj podpora rôznych databázových serverov.

Python python-svg

Programovací jazyk Python je jazyk vyššej úrovne. Zdrojový kód Pythonu (prípona .py) sa nekompiluje do strojového kódu, ale sa spúšťa interpreterom. Vznikol v decembri 1989 pod pracovným názvom Python, pretože autor Guido van Rossum bol fanúšikom Montyho Pythona. Viac >

Zoznam všetkých programovacích jazykov nájdete na Wikipédii.