Assembler

Assembler Assemblér, skratka ASM, je programovací jazyk nižšej úrovne (low-level). Znamená to, že poskytuje len veľmi malú abstrakciu od samotného strojového kódu. Väčšinou jeden príkaz v jazyku assemblér znamená jednu strojovú inštrukciu.