Hra Život – variácie plochy

Všeobecný Základná hracia plocha je dvojrozmerná čtvorcová mriežka. V teórii môže byť mriežka nekonečná, v praxi sa však nekonečné pole nedá naprogramovať. Pri úpravach hracej plochy môžeme pozorovať, ako sa zmenila dynamika systému.